Проучете пазара и фирмите, които предлагат хамалски услуги и пренасяне на офис , срещнете се с техен представите и обсъдете своите планове и желания. Добре е да бъдете максимално изчерпателни, за може фирмата, която ще намете за преместване на имуществото ви да получи реална представа за процеса по преместване на офиса и да се справи възможно най-бързо с поставената й задача.

Обърнете внимание, а ако не ви попитат, направете го вие – каква работна ръка ще е необходима, какво оборудване, кутии, опаковъчни материали, какъв транспорт. Обсъдете възможностите и затрудненията, на които можете да се натъкнете при тесни асансьори и необходимото място за паркиране на товарните камиони.

Убедете се, че компанията, която ще премества офиса ви има опит в това.

Междувременно вие започнете необходимата задължителна подготовка на оборудването преди пренасянето :

• Групирайте офис оборудването според камионите, в които ще бъде натоварено и залепете цветни листчета с разпределението на всяка мебел и вещ, обозначаващи кое къде и с кое трябва да се пренесе и къде в новия офис трябва да бъде оставено;

• Използвайте букви и цифри и различен цвят индекси, за създадете кодова система, чрез която да ги групирате (запишете си кода на отделен лист, за да не го забравите);

• Обозначете техниката, папките и дребните вещи по същия начин, за да помогнете на хамалите да не ги разместват при пренасянето и в новия офис да ги поставят на същите места;

• Изхвърлете всички ненужни неща – това ще намали драстично количеството на пренасяните вещи;

• Направете копие на схемата с всички кодове, цветове, букви, цифри и знаци, поставени върху мебелите и вещите ви и я дайте на хамалите ;

• Сложете конкретни указания за местоположението на всяка вещ;

• Убедете се, че компанията, която премества офиса ви е обезопасила всички ръбове, первази, входове и изходи, така че да не нарани мебелите и техниката при изнасянето ѝ ;

• Убедете се, че сте опаковали добре чупливите си вещи.

В ДЕНЯ НА ПРЕМЕСТВАНЕТО

• Убедете се, че по бюрото ви няма дребни неща – химикалки, гуми, снимки, бижута и други ценности;

• Убедете се, че сте изпразнили чекмеджетата и сте взели ключовете в себе си, в случай, че се заключват;

• Убедете се, че не сте оставили каквито и да е книги и папки (особено с ценни архиви) по етажерките и шкафовете;

• Убедете се, че сте изключили техниката – компютри, факс машини, машини за вода и кафе машини;

• Погрижили сте се за растенията в офиса;

• Сложили сте чупливите вещи в отделни кутии и сте ги обозначили с надпис „Чупливо”;

• Заменили сте цветните листчета с указания по мебелите и оборудването с предоставените ви от компанията списъци и сте описали подробно коя вещ къде трябва да бъде оставена в новата сграда.